Najistotniejszym narzędziem cyfrowej ortodoncji jest skaner wewnątrzustny, pozwalający uzyskać cyfrowy obraz 3D zębów pacjenta. Dzięki skanowaniu uzyskujemy również dostęp do mapy okluzji, informującej o rozkładzie sił w zgryzie. Na cyfrowych modelach można przeprowadzić szereg obliczeń i analiz, co w uzupełnieniu o dane uzyskane z obrazowania rentgenowskiego pozwala zaplanować leczenie. Natychmiastowe przesyłanie danych cyfrowych ułatwia komunikację służącą np. zaplanowaniu leczenia.


Proces skanowania jest bardzo szybki, zupełnie bezbolesny i zastępuje nielubiany przez nikogo tradycyjny wycisk, a uzyskany na ekranie skanera przestrzenny obraz to odpowiednik dotychczasowego gipsowego modelu. W połączeniu z przestrzennym obrazowaniem tkanek przy pomocy tomografii stożkowej uzyskujemy pełną informację dotyczącą wzajemnej relacji zębów, łuków zębowych, anatomii korzeni zębów i ich relacji z otaczającą kością , strukturami sąsiednimi jak zatoki, naczynia i nerwy, pozwalającą precyzyjnie zaplanować leczenie ortodontyczne.


Leczenie ortodontyczne z wykorzystaniem przezroczystych nakładek Invisalign jest nie tylko bardziej komfortowe niż leczenie klasycznym aparatem, ale i często znacznie krótsze